Rozwiązania IT, które transformują biznes

Pełna automatyzacja obsługi dokumentów lub wybranych funkcjonalności. System taki, jakiego potrzebujesz.

Wspólna platforma gwarantuje, że poszczególne moduły współpracują efektywnie i płynnie obsługują nawet specyficzne procesy biznesowe

 • System czyta dokumenty, analizuje je i w inteligentny sposób pozyskuje z nich informacje istotne dla procesu.

  Dla każdego dokumentu, np. faktury, wezwania do zapłaty czy wyciągu bankowego, można pozyskać konkretne dane, takie jak dane osobowe, termin zapłaty, kwotę należności, etc. Pozyskane informacje mogą być wyeksportowane, np. do pliku Excel lub automatycznie przekazane dalej do innego zintegrowanego systemu.

  Zastosowane produkty:
 • Kategoryzacja wg zadanych kryteriów pozwala na uporządkowanie dowolnie dużej liczby dokumentów.

  Doskonale sprawdza się np. po zakupie bazy spraw, fuzji firm, lub po prostu podczas bieżącego porządkowania dokumentacji sprzed lat. Rozwiązanie może działać zarówno w oparciu o zdefiniowane wcześniej kategorie. Może też podpowiadać kategorie dla dokumentów z procesu wg najczęściej stosowanych kryteriów, np. w procesie ubezpieczeniowym na ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, itd.

  Zastosowane produkty:
 • Rozwiązanie automatycznie weryfikuje i potwierdza właściwość przypisania dokumentów, formularzy i/ lub danych zawartych w dokumentach.

  Sprawdza się w firmach, do których trafia duża liczba formularzy – zgłoszeń, reklamacji, itp. Przykładowo, w ramach walidacji kilku tysięcy polis ubezpieczeniowych uznanych przez firmę za komunikacyjne, możliwa jest weryfikacja poprawności ich kwalifikacji nawet na poziomie 99%. Sprawdzany może być nie tylko typ dokumentu, ale też dane, np. numer PESEL, sygnatura komornicza (KM), numer telefonu, email, nr licznika, nr PPE (punkt poboru energii).

  Zastosowane produkty:
 • Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik może błyskawicznie wyszukać wszystkie dokumenty z konkretnymi danymi lub wg wskazanej kategorii.

  „Inteligentne” zestawienia mogą zawierać, na przykład: wszystkie sprawy sądowe, wnioski kredytowe, zgłoszone szkody i wiele innych. Wszystko zależy od nadanych kryteriów, do których mogą należeć również daty wystawienia, dane osobowe, konkretne frazy i konteksty.

  Zastosowane produkty:
 • Rozwiązanie pozwala na automatyczne połączenie pisma/ korespondencji, która trafia do firmy klienta, z innymi sprawami powiązanymi w pewien sposób, np. poprzez dane osobowe.

  System czyta dane z analizowanego dokumentu a następnie zestawia je z innymi, pasującymi danymi, istniejącymi już w bazie klienta. W ten sposób sprawa „Jana Nowaka” może być rozpatrywana kompleksowo, w odniesieniu do pełnego spektrum informacji i kontekstów, jakie firma klienta posiada o tej osobie, np. wcześniejszych postępowaniach, równoległych procesach prawnych czy ubezpieczeniowych. Pozwala to na znaczne przyspieszenie obsługi, może też zmniejszać ryzyko biznesowe.

  Zastosowane produkty:
 • W ramach tego rozwiązania możliwe jest automatyczne wygenerowanie całego zestawu dokumentów do kluczowych elementów procesu, gotowych do wysyłki lub do druku.

  W ramach kompletacji, np. dokumentacji dotyczącej sprawy sądowej, następuje szybka identyfikacja potrzebnych pism (np. KRS-y, pełnomocnictwa, etc) oraz pozyskanie ich nawet z kilku rozproszonych repozytoriów – część załączników może być automatycznie wygenerowana, część wyszukana. Cały zestaw zostaje skompresowany w określonej kolejności do jednego pliku (np. w formacie pdf lub zip). Możliwy jest następnie jego wydruk lub wysyłka, wraz ze śledzeniem statusu w Poczcie Polskiej.

  Zastosowane produkty:
 • Rozwiązanie automatyzujące obieg faktur znacznie usprawnia proces weryfikacji i akceptacji dokumentów.

  Nadaje transparentność całemu procesowi. Pozwala też na wprowadzenia faktur do systemu przez dowolnych użytkowników (nie tylko dział IT). System czyta dane zarówno z faktur, które dotarły do klienta w formie elektronicznej np. drogą mailową, jak i z dokumentów w formacie pdf. Pobrane są wszystkie dane: nr kont, nadawca, odbiorca, kwoty, waluty. System pozwala na łatwą klasyfikację i kieruje do akceptacji do właściwych osób, nadaje statusy, a na końcu przejrzyście udostępnia faktury gotowe do płacenia.

  Zastosowane produkty:
 • Wzbogacenie danych w dokumentach o wszystkie możliwe dostępne dane ze wskazanych źródeł jest doceniane w biznesie, gdyż pozwala na uniknięcie żmudnej i długotrwałej pracy.

  W miejsce „ręcznych” procedur następuje automatyczne pobranie przez system danych z dostępnych pism (np. z KRS, maili, skanerów), walidacja (sprawdzenie poprawności), unifikacja i standaryzacja (np. uzupełnienie dokumentu o wyszukany kod pocztowy). Dopiero po takim procesie wzbogacony dokument trafia do systemu i zostaje „podpięty” pod sprawę. W ten sposób możliwe jest uzupełnienie wybiórczych danych, jak i zastąpienie całego elementu procesu, np. weryfikacji czy dany kontrahent prowadzi działalność gospodarczą.

  Zastosowane produkty:

Wybór jest po Twojej stronie: rozwiązania dedykowane, dostosowane przez nas do Twoich konkretnych potrzeb, lub produkty gotowe do wdrożenia.

Platforma do optymalizacji procesów biznesowych

Skomplikowana sieć procesów jako jasne rozwiązanie, z wszystkimi produktami Ascron w jednym ekosystemie

 • Digitalizacja

  Dostarczenie dokumentu do firmy, digitalizacja, wczytanie do systemu, weryfikacja

 • Analiza

  Analiza w systemie, kategoryzacja, powiązanie z danymi w systemach klienta

 • Workflow

  Obsługa procesu na jednym ekranie, decyzja pracownika odnośnie dalszego działania lub akceptacji rozwiązania rekomendowanego przez system

 • Rezultaty

  Rezultaty uzależnione od potrzeb i procesu, np.: generowanie dokumentów, unifikacja adresów, kompletacja załączników, wysyłka maili

 • Repozytorium

  Uporządkowane miejsce przechowywania dokumentów przeglądanie, udostępnianie, filtrowanie danych, masowe akcje np.: anonimizacja​

PRODUKTY ASCRON – gotowe rozwiązania obsługujące wybrane funkcjonalności, działające niezależnie od platformy.

Produkty Ascron

Obsługują wybrane funkcjonalności zw. z przetwarzaniem dokumentacji. Działają na platformie, jako elementy całościowego rozwiązania, lub w pełni niezależnie.

Efekt Ascron? Szybkość, komfort i bezpieczeństwo pracy

Skrócisz obsługę spraw i dokumentów

Wielokrotnie zmniejszasz czas obrotu dokumentami, zyskując błyskawiczny dostęp do konkretnych danych i dokumentów, które są procesowane automatycznie.

Na każdym etapie pracujesz komfortowo

Automatyzacja rutynowych, żmudnych zadań daje całemu zespołowi ogromny komfort pracy. Łatwiej Ci planować i monitorować postęp i zmieścić się w terminie.

Masz stabilność i bezpieczeństwo

Daje Ci to wiedza „zaszyta” w systemie. Zyskujesz odporność na nieobecności, urlopy lub rotację w zespole. Do tego cieszysz się stabilnością systemu i naszą stałą opieką.

Efekty u naszych klientów

 • Wzrost efektywności o 248% w ciągu 3 lat

  Punkt wyjścia: Rozpoczynając współpracę z Ascron, firma z branży finansowej przetwarzała miesięcznie średnio 26 tys. dokumentów i szukała sposobu na zwiększenie efektywności.

  Wdrożenie: Rozwiązania Ascron m.in. pełna digitalizacja wchodzących dokumentów oraz automatyzacja całego procesu, zwielokrotniły wolumen obsługiwanych dokumentów do 100 tysięcy miesięcznie pod koniec 2021 roku.

  Efekty: Dynamika wzrostu na poziomie 248% została osiągnięta zgodnie z możliwościami i celami klienta, przy zachowaniu tego samego zespołu pracowników. Dostarczone przez Ascron rozwiązanie pozwala klientowi na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo jest na bieżąco dostosowywane do jego zmieniających się potrzeb

  Produkty:

 • Minimalizacja błędów i ograniczenie ryzyka

  Punkt wyjścia: Klient z branży prawniczej oczekiwał optymalizacji i przyspieszenia manualnych prac związanymi z obsługą dokumentów, w szczególności w obszarze ich kategoryzacji. Ze względu na wysoką wrażliwość danych bardzo istotne było zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych, a ze względu na potencjalne straty finansowe – zminimalizowanie szans wystąpienia jakichkolwiek błędów.

  Wdrożenie: Ascron zrealizował rozwiązanie, którego głównym celem była automatyczna kategoryzacja dokumentów. Wdrożony system wykrył, że 7% dokumentów wprowadzonych wcześniej (w sposób tradycyjny), zostało źle przypisanych.

  Efekty: Automatyczna weryfikacja i prawidłowa kategoryzacja usunęła ryzyko związane z pominięciem spraw o określonym terminie zapadalności, dzięki czemu firma uniknęła strat finansowych zw. z karami, jak też znacznych szkód wizerunkowych.

  Produkty:

 • Transparentność obiegu faktur i oszczędność czasu

  Punkt wyjścia: Firma z branży finansowej mająca oddziały w całej Europie, zmagała się z dużą ilością faktur, przychodzących także w postaci papierowej. Przestarzały sposób obsługi faktur, pozwalał na wprowadzanie dokumentów do systemu wyłącznie przez pracowników działu IT. Dodatkowym problemem było duże zróżnicowanie faktur wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

  Wdrożenie: Rozwiązanie Ascron zautomatyzowało cały proces obiegu faktur – od skanowania, poprzez inteligentną archiwizację, akceptacje na różnych szczeblach i nadawanie odpowiednich statusów, aż po kierowanie do płatności.

  Efekty: Klient zyskał transparentność procesu (m.in. zniknęły problemy z akceptacjami i opóźnieniami w płaceniu faktur), oraz znaczną oszczędność czasu. Zaoszczędzono również na kosztach zewnętrznego skanowania.

  Produkty:

Kupujesz od nas nie tylko skuteczne rozwiązanie, ale też pełną obsługę.

 • Integracja z Twoim obecnym oprogramowaniem
 • Konfiguracja zapewniająca dopasowanie do profilu Twojej firmy
 • Instalacja, uruchomienie i testy w Twoim środowisku pracy
 • Szkolenie dla Twoich pracowników
 • Doradztwo: identyfikację potrzeb, pomoc, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z programem i / lub optymalizacją pracy w innych obszarach

Zależy nam by nasi Klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał naszych produktów i nie tylko znacząco przyspieszyć procesy w firmie, ale również usprawnić codzienną pracę i szybko uzyskać zwrot z inwestycji.

Jeśli widzisz, że możemy pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy z dokumentami lub chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy!

Skontaktuj się z nami