Do najczęstszych zadań mamy gotowe produkty

Świetnie radzą sobie samodzielnie, ale to w ekosystemie  pokazują wszystkie atuty.

Produkty Ascron spełniają szereg różnorodnych potrzeb. Do tego doskonale się uzupełniają. Jeżeli połączysz je ze sobą w perfekcyjnie działające urządzenie, sprawnie obsłużysz te funkcjonalności, których szukasz właśnie dla siebie.

 • To gotowy produkt, który procesy biznesowe układa w usystematyzowane „ramy”. Wystarczy prosta konfiguracja i zdefiniowanie procesu, aby poradził sobie z automatyzacją i optymalizacją nawet skomplikowanych działań operacyjnych.

  Optimaze kompleksowo zarządza obiegiem dokumentów: przypisuje osoby do konkretnych zadań i powiadamia je o tym, podpowiada kolejne kroki do wykonania, zapisuje status działania, w tym akceptacje, i automatycznie przekazuje sprawę do kolejnej osoby. Wszystko odbywa się zgodnie z ustalonym trybem realizacji. Komplet informacji o całym procesie zapisany jest w jednym miejscu. Dzięki temu monitoring, podgląd całościowego procesu, oraz historii poszczególnych kroków, przebiegają bezproblemowo.

  System pozwala na łatwą weryfikację dostępów, autoryzacji i uprawnień, eliminując ręczne, żmudne czynności. Poszczególnym osobom pozostawia tylko przypisane do nich działania. Zapewnia transparentność, realnie wspomaga compliance firmy, redukuje ryzyko i zwiększa efektywność.

 • Oparty jest, m.in. o sztuczną inteligencję (AI) i uczenie maszynowe. Dlatego potrafi czytać dokumenty i w inteligentny sposób pozyskiwać z nich informacje istotne dla procesu biznesowego.

  Recognite może odczytywać i interpretować dane z każdego rodzaju dokumentów, różnych kategorii, np. sądowych, administracyjnych, finansowych, czy umów. W krótkim czasie zdoła „nauczyć się” czytać i analizować dowolny nowy dokument, z którym wcześniej nie miał do czynienia, nawet specyficzny dla danego kraju lub branży.

  Przykładowo, automatycznie przypisze właściwą osobę do obsługi konkretnej sprawy biznesowej, wg kryteriów ustalonych w firmie. Wykorzysta daną informację, np. kod pocztowy, aby powiązać sprawę z przedstawicielem handlowym z odpowiedniego regionu.

 • Tworzy gotowe pakiety. Wygeneruje dowolną potrzebną Ci liczbę dokumentów na podstawie zdefiniowanego wzorca, automatycznie pobierze dane i uzupełni dokumenty, np. umowy kredytowe

  DocuMade potrafi automatycznie kompletować załączniki różnych typów i z różnych systemów. Może np. wyszukać i dołączyć do sprawy dokument pełnomocnictwa dla konkretnego pełnomocnika na podstawie jego danych, lub też dokument umowy bankowej na podstawie informacji, który bank udzielił kredytu.

  Inteligentnie porządkuje i przygotowuje do druku załączniki w ramach zestawu – nadaje odpowiednią kolejność, dodaje puste strony jeśli dany dokument ma być wydrukowany jednostronnie, automatycznie oznacza pieczątką „za zgodność z oryginałem”, dodaje kody QR np. do śledzenia pisma.

 • Znajdzie to, czego potrzebujesz. Wyszuka wskazane dokumenty, np. wszystkie umowy, pożyczki, uporządkuje je do dalszych akcji, połączy lub wytnie odpowiednie dane.

  Na platformie uruchomionej u klienta indeksowane są wszystkie jego zbiory dokumentów i danych, np. pliki przechowywane na serwerach lub w sharepoint, e-maile, itp. Jeden interfejs umożliwia bardzo szybkie wyszukanie konkretnego dokumentu lub danych, np. dotyczących osoby, umowy, wniosku, itp.

  DataFind umożliwia też wyszukanie dokumentów i/lub informacji wg zadanych kryteriów, wycięcie odpowiednich fragmentów pism dotyczących zapytania, uporządkowanie ich w określony, logiczny sposób i scalenie w jeden spójny dokument.

 • Masz mnóstwo dokumentów? On uporządkuje je i przechowa. Umożliwi też ich łatwe przeglądanie i udostępnianie

  DataShelf jest bogatym w funkcjonalności repozytorium dokumentów. Oprócz funkcji przechowywania umożliwia kontrolę dostępu i łatwe, szybkie przeglądanie. Ścisła współpraca z DataFind umożliwia mu łatwe wyszukanie dokumentów lub danych.

  Natomiast łatwa integracja z Optimaze pozwala mu na automatyczne wywoływanie akcji inicjujących proces biznesowy. Dokument przechowywany w DataShelf, właśnie dzięki integracji z Optimaze jednym przyciskiem przekazać można do tzw. anonimizacji potrzebnej dla danego procesu biznesowego. Osoba, do której trafia dokument anonimizuje wybrany fragment, a następnie  – już po zatwierdzeniu przez prawnika – podmienia się obraz dokumentu. Proste? Z DataShelf na pewno!

Jeden ekosystem pozwala produktom Ascron działać najefektywniej.

To oznacza krótsze wdrożenie i szybszy efekt.

Platforma do optymalizacji procesów biznesowych

Skomplikowana sieć procesów jako jasne rozwiązanie, z wszystkimi produktami Ascron w jednym ekosystemie

 • Digitalizacja

  Dostarczenie dokumentu do firmy, digitalizacja, wczytanie do systemu, weryfikacja

 • Analiza

  Analiza w systemie, kategoryzacja, powiązanie z danymi w systemach klienta

 • Workflow

  Obsługa procesu na jednym ekranie, decyzja pracownika odnośnie dalszego działania lub akceptacji rozwiązania rekomendowanego przez system

 • Rezultaty

  Rezultaty uzależnione od potrzeb i procesu, np.: generowanie dokumentów, unifikacja adresów, kompletacja załączników, wysyłka maili

 • Repozytorium

  Uporządkowane miejsce przechowywania dokumentów przeglądanie, udostępnianie, filtrowanie danych, masowe akcje np.: anonimizacja​

PRODUKTY ASCRON – gotowe rozwiązania obsługujące wybrane funkcjonalności, działające niezależnie od platformy.

Efekt Ascron? Szybkość, komfort i bezpieczeństwo pracy

Skrócisz obsługę spraw i dokumentów

Wielokrotnie zmniejszasz czas obrotu dokumentami, zyskując błyskawiczny dostęp do konkretnych danych i dokumentów, które są procesowane automatycznie.

Na każdym etapie pracujesz komfortowo

Automatyzacja rutynowych, żmudnych zadań daje całemu zespołowi ogromny komfort pracy. Łatwiej Ci planować i monitorować postęp i zmieścić się w terminie.

Masz stabilność i bezpieczeństwo

Daje Ci to wiedza „zaszyta” w systemie. Zyskujesz odporność na nieobecności, urlopy lub rotację w zespole. Do tego cieszysz się stabilnością systemu i naszą stałą opieką.

Efekty u naszych klientów

 • Wzrost efektywności o 248% w ciągu 3 lat

  Punkt wyjścia: Rozpoczynając współpracę z Ascron, firma z branży finansowej przetwarzała miesięcznie średnio 26 tys. dokumentów i szukała sposobu na zwiększenie efektywności.

  Wdrożenie: Rozwiązania Ascron m.in. pełna digitalizacja wchodzących dokumentów oraz automatyzacja całego procesu, zwielokrotniły wolumen obsługiwanych dokumentów do 100 tysięcy miesięcznie pod koniec 2021 roku.

  Efekty: Dynamika wzrostu na poziomie 248% została osiągnięta zgodnie z możliwościami i celami klienta, przy zachowaniu tego samego zespołu pracowników. Dostarczone przez Ascron rozwiązanie pozwala klientowi na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo jest na bieżąco dostosowywane do jego zmieniających się potrzeb

  Produkty:

 • Minimalizacja błędów i ograniczenie ryzyka

  Punkt wyjścia: Klient z branży prawniczej oczekiwał optymalizacji i przyspieszenia manualnych prac związanymi z obsługą dokumentów, w szczególności w obszarze ich kategoryzacji. Ze względu na wysoką wrażliwość danych bardzo istotne było zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych, a ze względu na potencjalne straty finansowe – zminimalizowanie szans wystąpienia jakichkolwiek błędów.

  Wdrożenie: Ascron zrealizował rozwiązanie, którego głównym celem była automatyczna kategoryzacja dokumentów. Wdrożony system wykrył, że 7% dokumentów wprowadzonych wcześniej (w sposób tradycyjny), zostało źle przypisanych.

  Efekty: Automatyczna weryfikacja i prawidłowa kategoryzacja usunęła ryzyko związane z pominięciem spraw o określonym terminie zapadalności, dzięki czemu firma uniknęła strat finansowych zw. z karami, jak też znacznych szkód wizerunkowych.

  Produkty:

 • Transparentność obiegu faktur i oszczędność czasu

  Punkt wyjścia: Firma z branży finansowej mająca oddziały w całej Europie, zmagała się z dużą ilością faktur, przychodzących także w postaci papierowej. Przestarzały sposób obsługi faktur, pozwalał na wprowadzanie dokumentów do systemu wyłącznie przez pracowników działu IT. Dodatkowym problemem było duże zróżnicowanie faktur wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

  Wdrożenie: Rozwiązanie Ascron zautomatyzowało cały proces obiegu faktur – od skanowania, poprzez inteligentną archiwizację, akceptacje na różnych szczeblach i nadawanie odpowiednich statusów, aż po kierowanie do płatności.

  Efekty: Klient zyskał transparentność procesu (m.in. zniknęły problemy z akceptacjami i opóźnieniami w płaceniu faktur), oraz znaczną oszczędność czasu. Zaoszczędzono również na kosztach zewnętrznego skanowania.

  Produkty:

Kupujesz od nas nie tylko skuteczne rozwiązanie, ale też pełną obsługę.

 • Integracja z Twoim obecnym oprogramowaniem
 • Konfiguracja zapewniająca dopasowanie do profilu Twojej firmy
 • Instalacja, uruchomienie i testy w Twoim środowisku pracy
 • Szkolenie dla Twoich pracowników
 • Doradztwo: identyfikację potrzeb, pomoc, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z programem i / lub optymalizacją pracy w innych obszarach

Zależy nam by nasi Klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał naszych produktów i nie tylko znacząco przyspieszyć procesy w firmie, ale również usprawnić codzienną pracę i szybko uzyskać zwrot z inwestycji.

Jeśli widzisz, że możemy pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy z dokumentami lub chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy!

Skontaktuj się z nami