Szybkość, komfort i bezpieczeństwo pracy

Gotowy produkt z uproszczonym wdrożeniem, lub rozwiązanie skrojone pod potrzeby klienta.

Nasze rozwiązania znacząco przyspieszają procesy przebiegające w firmie, usprawniają codzienną pracę i przyspieszają uzyskanie zwrotu z inwestycji.

Redukcja kosztów i wzrost zysków

Wielokrotnie większa wydajność i efektywność. Wzrost zysków wynikający z przyspieszenia procesowania dokumentów lub/i ograniczenia kosztów obsługi przez pracowników.

Wygodny sposób rozliczeń

Pełne dopasowanie do skali działania klienta – sposób rozliczeń z dostawcą uzależniony od liczby procesowanych dokumentów.

Mniejsze ryzyko i obciążenie zespołu

Uproszczenie procedur, ograniczenie liczby osób obsługujących dokumenty i ryzyka wynikającego z czynnika ludzkiego.

Odporność na „peaki” – zwiększoną liczbę dokumentów

Żadnych zaległości! Szybka, bieżąca obsługa bardzo dużej liczby dokumentów, np. po zakupie bazy spraw.

Wdrożenie bez obciążania zespołu klienta

Ciągłość procesów biznesowych. Opieka nad wdrożeniem usługi oraz wygoda zespołu biznesowego i IT.

Większy wolumen obsługiwanych dokumentów

Zwiększenie wolumenu obsługiwanych dokumentów bez konieczności zwiększania liczebności zespołu.

Rozwój i adaptacja do warunków rynkowych

Zgodność systemu z literą prawa, umiejętność adaptacji do zmian, również do nowych procesów inicjowanych przez klienta.

Bezpieczeństwo i stabilność

Stabilny system ze stałym serwisem. Baza wiedzy w jednym miejscu, odporność na nieobecności, urlopy lub rotację w zespole.

Komfort pracy i 100%  terminowość

Automatyzacja rutynowych, żmudnych zadań, łatwe planowanie i monitorowanie prac, dopasowanie do potrzeb.

Krótszy czas obsługi spraw i dokumentów

Wielokrotnie skrócony czas obrotu dokumentami, szybki dostęp do konkretnych danych i dokumentów, automatyczne procesowanie przez system czasochłonnych, ręcznych procedur.

Możliwość wyboru rozwiązania lub produktu

Gotowy produkt z uproszczonym wdrożeniem, lub rozwiązanie skrojone pod potrzeby klienta – ` wykorzystaniem platformy i gotowych modułów.

Efekty u naszych klientów

 • Wzrost efektywności o 248% w ciągu 3 lat

  Punkt wyjścia: Rozpoczynając współpracę z Ascron, firma z branży finansowej przetwarzała miesięcznie średnio 26 tys. dokumentów i szukała sposobu na zwiększenie efektywności.

  Wdrożenie: Rozwiązania Ascron m.in. pełna digitalizacja wchodzących dokumentów oraz automatyzacja całego procesu, zwielokrotniły wolumen obsługiwanych dokumentów do 100 tysięcy miesięcznie pod koniec 2021 roku.

  Efekty: Dynamika wzrostu na poziomie 248% została osiągnięta zgodnie z możliwościami i celami klienta, przy zachowaniu tego samego zespołu pracowników. Dostarczone przez Ascron rozwiązanie pozwala klientowi na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo jest na bieżąco dostosowywane do jego zmieniających się potrzeb

  Produkty:

 • Minimalizacja błędów i ograniczenie ryzyka

  Punkt wyjścia: Klient z branży prawniczej oczekiwał optymalizacji i przyspieszenia manualnych prac związanymi z obsługą dokumentów, w szczególności w obszarze ich kategoryzacji. Ze względu na wysoką wrażliwość danych bardzo istotne było zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych, a ze względu na potencjalne straty finansowe – zminimalizowanie szans wystąpienia jakichkolwiek błędów.

  Wdrożenie: Ascron zrealizował rozwiązanie, którego głównym celem była automatyczna kategoryzacja dokumentów. Wdrożony system wykrył, że 7% dokumentów wprowadzonych wcześniej (w sposób tradycyjny), zostało źle przypisanych.

  Efekty: Automatyczna weryfikacja i prawidłowa kategoryzacja usunęła ryzyko związane z pominięciem spraw o określonym terminie zapadalności, dzięki czemu firma uniknęła strat finansowych zw. z karami, jak też znacznych szkód wizerunkowych.

  Produkty:

 • Transparentność obiegu faktur i oszczędność czasu

  Punkt wyjścia: Firma z branży finansowej mająca oddziały w całej Europie, zmagała się z dużą ilością faktur, przychodzących także w postaci papierowej. Przestarzały sposób obsługi faktur, pozwalał na wprowadzanie dokumentów do systemu wyłącznie przez pracowników działu IT. Dodatkowym problemem było duże zróżnicowanie faktur wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

  Wdrożenie: Rozwiązanie Ascron zautomatyzowało cały proces obiegu faktur – od skanowania, poprzez inteligentną archiwizację, akceptacje na różnych szczeblach i nadawanie odpowiednich statusów, aż po kierowanie do płatności.

  Efekty: Klient zyskał transparentność procesu (m.in. zniknęły problemy z akceptacjami i opóźnieniami w płaceniu faktur), oraz znaczną oszczędność czasu. Zaoszczędzono również na kosztach zewnętrznego skanowania.

  Produkty:

Kupujesz od nas nie tylko skuteczne rozwiązanie, ale też pełną obsługę.

 • Integracja z Twoim obecnym oprogramowaniem
 • Konfiguracja zapewniająca dopasowanie do profilu Twojej firmy
 • Instalacja, uruchomienie i testy w Twoim środowisku pracy
 • Szkolenie dla Twoich pracowników
 • Doradztwo: identyfikację potrzeb, pomoc, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z programem i / lub optymalizacją pracy w innych obszarach

Zależy nam by nasi Klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał naszych produktów i nie tylko znacząco przyspieszyć procesy w firmie, ale również usprawnić codzienną pracę i szybko uzyskać zwrot z inwestycji.

Jeśli widzisz, że możemy pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy z dokumentami lub chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy!

Skontaktuj się z nami