Lepsze jest wrogiem dobrego, czy nie to nam powtarzano? Jednak prawdziwy postęp to nie tylko tworzenie od zera, to także doskonalenie tego, co już istnieje. Współpraca AscronHyperion to świetny przykład synergii wymagającego sektora prawnego oraz inteligentnego zarządzania dokumentami.

2 lata satysfakcjonującej współpracy 

12 000 średnia ilość obsługiwanych dokumentów/miesiąc 

98,4% precyzja wyczytywania atrybutu “Sprawa” (dla 100% dokumentów) 

2 projekty rozszerzenia dostarczanych usług w trakcie realizacji

 

Kilka słów o Hyperion

To nowoczesna kancelaria, skupiająca swoją działalność na styku prawa i finansów. Od 2015 roku skutecznie zarządza wierzytelnościami w imieniu uznanych marek sektora ubezpieczeniowego, obsługuje rynki nieruchomości i funduszy inwestycyjnych, a prócz tego świadczy usługi prawne dla przedsiębiorców. Jej zespół nie podąża utartymi ścieżkami, realizując projekty w nieszablonowy sposób.

Zarys projektu 

Ze względu na charakter działalności Hyperion, nieustanny przepływ dokumentów wewnątrz firmy jest czymś absolutnie podstawowym i niezbędnym z operacyjnego punktu widzenia. 

Przez lata nasz klient wypracował system przyjmowania oraz wprowadzania dokumentów do własnego systemu, opierając się przede wszystkim na pracy manualnej wykonywanej przez część zespołu. I nie jest to historia odbiegająca od rzeczywistości wielu innych firm.  

Wyznaczona osoba na stanowisku administracyjnym codziennie odbierała korespondencję, gromadząc ją na przeznaczonym do tego wózku, co samo w sobie daje już wyobrażenie ilości przetwarzanych informacji. Następnie kilkuosobowy zespół przeglądał każdy dokument, skanował i wprowadzał do wewnętrznego systemu, a także identyfikował pisma i w razie potrzeby kierował je do kolejnych osób, kontynuując fizyczną dystrybucję po biurze – system nie był scentralizowany, więc każdy pracownik indywidualnie wybierał oraz wprowadzał potrzebne mu dane.  

Najważniejsze wyzwania, z którymi mierzył się klient:   

  • niezwykle czasochłonny proces przetwarzania i dystrybucji dokumentów 
  • wysokie ryzyko błędów, pominięć (ze względu na mozolność i powtarzalność czynności) 
  • zaangażowanie wielu osób w zdawałoby się proste zadanie

Rozwiązanie

Czy da się zdigitalizować opisany proces w łatwy sposób? Zdecydowanie! Chociaż zdajemy sobie sprawę, że dla części klientów nie jest to wcale oczywiste. 

Dzięki doświadczeniu zdobytemu w branży prawnej oraz kompleksowemu rozwiązaniu jakim jest platforma Ascron, zarekomendowaliśmy pełną digitalizację i wdrożenie automatyzacji, która mogła ograniczyć ręczną pracę do niezbędnego minimum.  

Stała za tym prosta koncepcja: dokumenty zeskanowane przez pracownika trafiały do naszego systemu, w którym były automatycznie kategoryzowane za pomocą przygotowanego w tym celu machine learning. Potem każdy dokument łączony był z odpowiednią sprawą – dzięki czemu właściwe informacje przypisywano do konkretnego klienta.  

W kolejnym kroku narzędzie Ascron wyczytywało z takiego pisma potrzebne dane, np. datę, sygnaturę komorniczą czy nazwisko komornika sądowego, a potem przekazywało dokument do weryfikacji oraz zatwierdzenia przez odpowiednią osobę. Na tym etapie pracownik mógł także umieścić dodatkowe komentarze i zdecydować czy dokument jest poprawny.  

Po zatwierdzeniu system był w stanie sprawdzić typ pisma i skierować go do kolejnej osoby, zgodnie z przyjętym schematem obiegu dokumentów. W zależności od potrzeb oraz rodzaju sprawy, pracownik mógł wybrać z pisma ważne informacje i/lub uzupełnić je o te brakujące, by ostatecznie zatwierdzić dokument, zapisując dane w wewnętrznym systemie klienta. Co ważne, integrację pomiędzy naszą platformą, a cyfrową infrastrukturą Hyperion zrealizowaliśmy kompleksowo – to obszar, w którym czujemy się naprawdę pewnie, ponieważ mamy w swoim gronie niezawodnych ekspertów. W ten sposób realizowany był cały proces, sprawiający wcześniej wiele trudności. 

Prawdą jest, że nie chcieliśmy zatrzymać się w tym miejscu. Żeby zapewnić klientowi pełną transparentność i wgląd do poszczególnych etapów procesu, wprowadziliśmy również proste generowanie raportów, które zapewniały cały wachlarz informacji, m.in.: jakie pisma zostały przeprocesowane, przez kogo i kiedy, a także dane na temat bieżącej pracy użytkowników.

Wybrane rezultaty 

Klient zaakceptował naszą ofertę, a my przystąpiliśmy do realizacji, wdrażając system na należącej do niego architekturze. W tej chwili, po dwóch latach korzystania z naszego rozwiązania, Hyperion może pochwalić się zyskaniem kilku realnych korzyści, takich jak: 

  • Znaczące skrócenie całkowitego czasu przetwarzania i dystrybucji dokumentów 
  • Poprawa bezpieczeństwa procesu dzięki ograniczeniu ryzyka błędów i pomyłek (pisma sprawdza sztuczna inteligencja oraz człowiek) 
  • Zwiększenie efektywności pracy, ponieważ właściwe osoby angażują się w procesowanie dokumentów wtedy, gdy jest to faktycznie potrzebne – i nigdy poza tym  
  • Poprawa przejrzystości oraz monitorowania procesu 

Teraz z niecierpliwością czekamy na kolejne, wspólne projekty!