Optymalizacja procesów typowych dla branż

Wspieramy firmy zmagające się z dużą liczbą dokumentów i korespondencji przychodzącej.

Najbardziej doceniają nas duże i średnie firmy z branż, w których na co dzień przetwarzana jest znaczna ilość dokumentów i korespondencji.

 • Zarządzanie wierzytelnościami

  W zarządzaniu wierzytelnościami automatyzacja i optymalizacja przynosi szczególne efekty w takich obszarach jak:

  • zarządzanie procesem np. ściągania długu,
  • automatyzacja obsługi dużej ilości wniosków, nakazów komorniczych wpływających do firmy,
  • przetwarzanie i strukturyzowanie dokumentów wg własnych kryteriów po zakupie bazy wierzytelności,
  • zarządzanie procesem np. ściągania długu,
  • automatyzacja obsługi dużej ilości wniosków, nakazów komorniczych wpływających do firmy,
  • przetwarzanie i strukturyzowanie dokumentów wg własnych kryteriów po zakupie bazy wierzytelności,
  • zarządzanie procesem np. ściągania długu,
  • automatyzacja obsługi dużej ilości wniosków, nakazów komorniczych wpływających do firmy,
  • przetwarzanie i strukturyzowanie dokumentów wg własnych kryteriów po zakupie bazy wierzytelności,
 • Prawnicza

  W branży prawniczej rozwiązania Ascron sprawdzają się zarówno w niewielkich kancelariach,
  jak i działach prawnych korporacji. Modernizacja procesów operacyjnych dotyczy przede wszystkim obszarów przyjmowania, przeglądania i analizy dokumentów prawnych, np.:

  • Digitalizacja, współpraca, udostępnianie, edycja dokumentów – praca na jednej bazie dokumentów wg określonych procedur przez cały zespół kancelarii lub działu prawnego
  • Usprawnienie procesu przygotowywania wniosków sądowniczych, postępowań przetargowych, dokumentacji do aktów prawnych, itp. m.in. poprzez możliwość automatycznej kompletacji dokumentacji wraz z załącznikami
  • Wzbogacanie dokumentów o dane np. w procesie zbierania materiałów dowodowych
  • Pozyskiwanie informacji z dużej liczby dokumentów np. na potrzeby analiz i zestawień prawniczych
  • Automatyczne wyszukiwanie dokumentów z dużej bazy np. nakazów sądowniczych, wyroków
  • Przypisanie nowej sprawy prawnej do innych, powiązanych np. dotyczących tego samego klienta, uporządkowanie i ustrukturyzowanie spraw klientów lub rodzajów dokumentów (dowodów, oświadczeń, wniosków, postępowań sądowych)
 • Bankowość i finanse

  W branży bankowej inteligentne rozwiązania Ascron mogą z powodzeniem wspierać cyfrową transformację wielu procesów biznesowych, a także realizować potrzeby specyficzne dla tego sektora, jak np.:

  • obsługa wszelkiego rodzaju wniosków i dokumentów kredytowych zgodnie z erą cyfrowej transformacji – rejestracja, weryfikacja, digitalizacja, analiza etc.
  • optymalizacja walidacji dokumentów, w tym kontrola i weryfikacja pod kątem zasad KYC/ AML (Know Your Client / Anti Money Laundering) oraz innych procedur bankowych obejmujących zarządzanie ryzykiem i wykrywanie nadużyć; oznaczanie podejrzanej aktywności do zbadania
  • automatyzacja procedur związanych z finansowaniem handlu
  • bezproblemowe przeglądanie dużej liczby dokumentów w celu wyodrębniania podmiotów powiązanych z LIBOR i kierowania zidentyfikowanych dokumentów do zespołu prawnego
  • automatyzacja czynności związanych z wdrażaniem nowego klienta do systemów bankowych m.in. usprawnienie zbierania danych z systemów wewnętrznych i zewnętrznych na potrzeby badania due diligence, aktualizacja systemów CRM o nowe dane klientów.
  • generalnie – poprawa jakości obsługi klientów banku poprzez usprawnienie, automatyzację i przyspieszenie codziennych operacji, takich jak otwieranie rachunków, wnioski o karty kredytowe, pożyczki, obsługa umów, reklamacji etc.,.
  • procesowanie dokumentów w ramach struktur bankowych, w tym ustandaryzowanie procedur zw. z obsługą korespondencji dla centrali i oddziałów.
 • Ubezpieczenia

  Sektor ubezpieczeń jest również beneficjentem korzyści płynących z automatyzacji i optymalizacji procesów, w szczególności w obszarach typowych dla tej branży:

  • obsługa likwidacji szkód – od rejestracji i weryfikacji zgłoszeń, poprzez digitalizację zgłoszeń ze wszystkich kanałów, procesowanie całej szkody, aż po inteligentne przetwarzanie np. automatyczne aktualizowanie plików (wzbogacanie danych), wyodrębnianie potrzebnych danych
  • usprawnienie procesu sprzedaży polis w tym aneksów i wznowień m.in. digitalizacja, rejestracja, weryfikacja, również agregowanie informacji o klientach i produktach usprawniające sprzedaż krzyżową produktów ubezpieczeniowych
  • automatyzacja procedur związanych z reklamacjami – m.in. obiegu dokumentu,
  • automatyzacja czynności związanych z wdrażaniem nowego klienta m.in. usprawnienie zbierania danych z systemów wewnętrznych i zewnętrznych, aktualizacja wewnętrznego CRM o nowe dane, ocena ryzyka
  • kategoryzacja dokumentów ubezpieczeniowych wg potrzeb np. na dotyczące osób, samochodów, budynków;
  • sprawne przeszukiwanie dużych baz dokumentów wg potrzebnych kryteriów np. dotyczących polis, reasekuracji, roszczeń itp.

Rozwiązania i produkty Ascron doskonale sprawdzają się również w innych branżach
– wszystko zależy od skali działalności i wielkości dokumentacji do przetworzenia.

Korzyści: szybkość, komfort i bezpieczeństwo pracy

Krótszy czas obsługi spraw i dokumentów

Wielokrotnie mniejszy czas obrotu dokumentami, szybki dostęp do konkretnych danych i dokumentów, automatyczne procesowanie.

Większy wolumen obsługiwanych dokumentów

Możliwość zwiększenia wolumenu obsługiwanych dokumentów w tym samym czasie, bez zwiększania liczebności zespołu.

Komfort pracy i terminowość na każdym etapie

Automatyzacja rutynowych, żmudnych zadań, łatwe
planowanie i monitorowanie prac, dopasowanie do potrzeb.

Efekty u naszych klientów

 • Wzrost efektywności o 248% w ciągu 3 lat

  Punkt wyjścia: Rozpoczynając współpracę z Ascron, firma z branży finansowej przetwarzała miesięcznie średnio 26 tys. dokumentów i szukała sposobu na zwiększenie efektywności.

  Wdrożenie: Rozwiązania Ascron m.in. pełna digitalizacja wchodzących dokumentów oraz automatyzacja całego procesu, zwielokrotniły wolumen obsługiwanych dokumentów do 100 tysięcy miesięcznie pod koniec 2021 roku.

  Efekty: Dynamika wzrostu na poziomie 248% została osiągnięta zgodnie z możliwościami i celami klienta, przy zachowaniu tego samego zespołu pracowników. Dostarczone przez Ascron rozwiązanie pozwala klientowi na dalszy dynamiczny rozwój. Dodatkowo jest na bieżąco dostosowywane do jego zmieniających się potrzeb

  Produkty:

 • Minimalizacja błędów i ograniczenie ryzyka

  Punkt wyjścia: Klient z branży prawniczej oczekiwał optymalizacji i przyspieszenia manualnych prac związanymi z obsługą dokumentów, w szczególności w obszarze ich kategoryzacji. Ze względu na wysoką wrażliwość danych bardzo istotne było zachowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych, a ze względu na potencjalne straty finansowe – zminimalizowanie szans wystąpienia jakichkolwiek błędów.

  Wdrożenie: Ascron zrealizował rozwiązanie, którego głównym celem była automatyczna kategoryzacja dokumentów. Wdrożony system wykrył, że 7% dokumentów wprowadzonych wcześniej (w sposób tradycyjny), zostało źle przypisanych.

  Efekty: Automatyczna weryfikacja i prawidłowa kategoryzacja usunęła ryzyko związane z pominięciem spraw o określonym terminie zapadalności, dzięki czemu firma uniknęła strat finansowych zw. z karami, jak też znacznych szkód wizerunkowych.

  Produkty:

 • Transparentność obiegu faktur i oszczędność czasu

  Punkt wyjścia: Firma z branży finansowej mająca oddziały w całej Europie, zmagała się z dużą ilością faktur, przychodzących także w postaci papierowej. Przestarzały sposób obsługi faktur, pozwalał na wprowadzanie dokumentów do systemu wyłącznie przez pracowników działu IT. Dodatkowym problemem było duże zróżnicowanie faktur wynikające ze specyfiki poszczególnych krajów.

  Wdrożenie: Rozwiązanie Ascron zautomatyzowało cały proces obiegu faktur – od skanowania, poprzez inteligentną archiwizację, akceptacje na różnych szczeblach i nadawanie odpowiednich statusów, aż po kierowanie do płatności.

  Efekty: Klient zyskał transparentność procesu (m.in. zniknęły problemy z akceptacjami i opóźnieniami w płaceniu faktur), oraz znaczną oszczędność czasu. Zaoszczędzono również na kosztach zewnętrznego skanowania.

  Produkty:

Kupujesz od nas nie tylko skuteczne rozwiązanie, ale też pełną obsługę.

 • Integracja z Twoim obecnym oprogramowaniem
 • Konfiguracja zapewniająca dopasowanie do profilu Twojej firmy
 • Instalacja, uruchomienie i testy w Twoim środowisku pracy
 • Szkolenie dla Twoich pracowników
 • Doradztwo: identyfikację potrzeb, pomoc, wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania związane z programem i / lub optymalizacją pracy w innych obszarach

Zależy nam by nasi Klienci mogli w pełni wykorzystać potencjał naszych produktów i nie tylko znacząco przyspieszyć procesy w firmie, ale również usprawnić codzienną pracę i szybko uzyskać zwrot z inwestycji.

Jeśli widzisz, że możemy pomóc Ci rozwiązać Twoje problemy z dokumentami lub chcesz uzyskać więcej informacji – zapraszamy!

Skontaktuj się z nami